czbod podrobného polohového bodového pole
enpoint of minor horizontal geodetic control
frpoint m de canevas planimétrique détaillé
gePunkt r des Detaillagepunktfeldes
ruпункт плановой геодезической основы
skbod podrobného polohového bodového pol'a
cz

bod podrobného polohového bodového pole

pevný nebo dočasně stabilizovaný bod podrobného polohového bodového pole, jehož poloha byla určena se stanovenou přesností

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována