czvedení souboru geodetických informací katastru nemovitostí
enmaintenance of geodetic information file of cadastre of real estates
frtenue f de fichier des informations géodésiques, gestion f de fichier des informations géodésiques
geDateiverwaltung e der geodätischen Liegenschaftskatasterinformationen
ru
skaktualizácia súboru geodetických informácií katastra nehnutel'ností
cz

vedení souboru geodetických informací katastru nemovitostí

doplňování změn předmětů obsahu katastrální mapy do souboru geodetických informací katastru nemovitostí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována