czúdržba pracovní mapy
enupdating of working map
frmaintien m de carte de travaille, entretien m de carte de travaille
geFortführung e der Arbeitskarte
ru
skúdržba pracovnej mapy
cz

údržba pracovní mapy

soustavné udržování souladu obsahu pracovní mapy s obsahem pozemkové mapy

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována