czsporná hranice
endisputable boundary
frlimite f litigieuse, limite f controversée
gestreitige Grenze e
ru
sksporná hranica
cz

sporná hranice

hranice (spojnice lomových bodů) mezi pozemky různých vlastníků nebo mezi obcemi, o které nebyla dosažena dohoda

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována