czsbírka listin
encollection of documents
frcollection f des documents
geUrkundensammlung e
ruколлекция документов
skzbierka listín
cz

sbírka listin

součást katastrálního operátu; obsahuje soubor listin a dalších podkladů stanovených zákonem, podle nichž byly provedeny změny údajů katastru nemovitostí; sbírku listin obsahovala i evidence nemovitostí, v pozemkovém katastru byla jednou z jeho podstatných částí; byla i součástí pozemkové knihy

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována