czrozhraní způsobu využití pozemků
enlimits dividing parcels with different kind of utilization
frlimites fpl de mode d'exploitation des terrains
geBodennutzungsgrenze e
ru
skrozhranie spôsobu využitia pozemkov
cz

rozhraní způsobu využití pozemků

hranice (spojnice lomových bodů) oddělující pozemky s různým způsobem využití

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována