czpřevzatá hranice
enboundary taken over from another map source
frlimite f reprise
geGrenze e entnommene von einer anderen Karte
ru
skprevzatá hranica
cz

převzatá hranice

hranice převzatá do platné mapy z jiného mapového podkladu bez nového určení přímým zaměřením, zobrazená v mapě stanovenou značkou

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována