czpopisné číslo budovy
enhouse number, building number
frnuméro m de maison, numéro m de bâtiment
geOrtslistennummer e, Hausnummer e
ruномер здания
sksúpisné číslo budovy
cz

popisné číslo budovy

číslo popisné je číselný prostorový identifikátor budovy (územního prvku stavební objekt), který je jedinečný v rámci části obce. Čísla popisná přiděluje obecní úřad, k očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do RÚIAN. Každá budova musí být označena popisným číslem, pokud zákon o obcích nestanoví jinak

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována