czparifikát
enname given to land in former Cadastre of Lands that was intentionally excluded from agriculture or forestry and used as sands pits, flood banks etc.
frpariphicate - dénomination f de terrains agricoles, forestiers dans le cadastre foncier dont usage original était changé pour être utilisés comme carrières de sable, barrage de protection etc.
geParifikat s
ruучасток земли изъятый из земельного фонда
skparifikát
cz

parifikát

v pozemkovém katastru označení půdy odňaté úmyslně zemědělskému nebo lesnímu obdělávání užíváním k jiným účelům (např. pískovny, štěrkoviště, letiště, skladištní a dílenská prostranství, břehy, meze, jízdárny, cvičiště, tržiště, hřbitovy, pískoviště, ochranné hráze apod.)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována