czoznačování hranic pozemku
enmarking of boundaries
frbornage m de limites de terrain
geGrenzvermarkung e
ruмаркировка границ участка земли
skoznačovanie hraníc pozemka
cz

označování hranic pozemku

označení hranice pozemku v terénu hraničními znaky v lomových bodech nebo jiným způsobem (např. zdí)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována