czneznatelná hranice pozemku
enindistinct boundary
frlimite f de terrain invisible
geundeutliche Grenze e
ru
sknezretel'ná hranica
cz

neznatelná hranice pozemku

hranice, jejíž průběh v terénu není znatelný; je vyznačena na mapě značkou

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována