czkomasační mapa
enmap of land consolidation
frcarte f de commassation
geFlurbereinigungsriss r, Zusammenlegungsplan s
ru
skkomasačná mapa
cz

komasační mapa

podrobná polohopisná mapa velkého měřítka, která vznikla na základě komasace (scelování pozemků) a zobrazovala stav po provedené komasaci (scelení pozemků)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována