czcharakteristika druhů pozemků
enspecification of the land use nature
frcaractéristique f de nature de culture
geCharakteristik e der Grundstück(s)arten
ru
skcharakteristika druhu pozemku
cz

charakteristika druhů pozemků

popis pozemků z hlediska způsobu jejich užívání; charakteristiky druhů pozemků pro účely katastru nemovitostí jsou stanoveny prováděcí vyhláškou ke katastrálnímu zákonu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována