czhranice katastrálního území
enboundary of cadastre unit
frlimite f de territoire cadastral
geGrenze e der Katastralgemeinde, Gemarkungsgrenze e
ruграница кадастрового квартала
skhranica katastrálneho územia
cz

hranice katastrálního území

spojnice lomových bodů na obvodu katastrálního území; může být totožná s hranicí územní správní jednotky

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále