czhranice druhů pozemků
enboundary of land use
frlimites fpl des natures des cultures
geGrenze e der Nutzungsart des Grundstücks
ruграница типов земельных участков
skhranica druhov pozemkov
cz

hranice druhů pozemků

hranice (spojnice lomových bodů) mezi pozemky různého druhu (např. orná půda, zahrada, trvalý travní porost, lesní pozemek, zastavěná plocha apod.)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále