czhospodářská plocha obce
enarea of municipality production
frsuperficie f économique de la commune
geWirtschaftsfläche e der Gemeinde
ru
skhospodárska plocha obce
cz

hospodářská plocha obce

v evidenci nemovitostí soubor všech pozemků v obci, užívaných uživateli se sídlem (bydlištěm) v předmětné obci a pozemků (přespolních) ležících v jiných obcích, jejichž uživatel tvoří zemědělský závod a má sídlo v předmětné obci; hospodářská plocha obce byla závazným údajem evidence nemovitostí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci nemovitostí,
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále