czbyt
enflat, dwelling
frappartement m
geWohnung, e
ruквартира
skbyt
cz

byt

místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0404 Názvosloví inženýrské geodézie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále