czbudova, která je příslušenstvím jiné stavby
ena building that represents an attachment to another building
frbâtiment m appartenant à un autre bâtiment
geGebäude s das ein Zubehör anderes Gebäudes ist
ru
skbudova, ktorá je príslušenstvom inej stavby
cz

budova, která je příslušenstvím jiné stavby

budova, která náleží vlastníku jiné stavby a je jím určena k tomu, aby byla s touto stavbou trvale užívána; je-li postavena na téže parcele jako stavba hlavní, není předmětem evidování v souboru popisných informací katastru nemovitostí, je pouze jako další prvek polohopisu geometricky a polohově určena v souboru geodetických informací

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále