czhon
entract of land
frpartie f d'un territoire cadastral avec un nom
geGewann s, Ried s
ru
skhon
cz

hon

1: souvislá skupina pozemků v jednom katastrálním území obvykle označená pomístním jménem
2: základní článek (plošná jednotka), na kterém se pěstuje zpravidla jedna plodina

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále