czodborná způsobilost
encompetence
frcompétence f professionnelle
gefachliche Eignung e, Fachkenntnisse spl
ru
skodborná spôsobilosť
cz

odborná způsobilost

prokázaná schopnost aplikovat znalosti a dovednosti

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována