czaudit
enaudit
fraudit m
geAudit s
ru
skaudit
cz

audit

systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu (důkaz z auditu) a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria (kritéria auditu)

Obory:

metrologie

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále