czstavební parcela
enbuilding parcel
frparcelle f à bâtir
geBaufläche e
ru
skstavebná parcela
cz

stavební parcela

pozemek evidovaný v druhu pozemku „zastavěné plochy a nádvoří“

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována