czsoubor popisných informací
enfile of descriptive information
frfichier m informatisé des informations descriptives, documentation f littérale
geDatei e der Beschreibungsinformationen
ru
sksúbor popisných informácií
cz

soubor popisných informací

část katastrálního operátu, která zahrnuje údaje o katastrálním území, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a dalších stanovených právech a skutečnostech

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována