czslučka
enarea brace symbol
frcrochet m d'appartenance
geZugehörigkeitszeichen s
ru
skzlučka
cz

slučka

mapová značka ve tvaru písmene „S“ vyznačující příslušnost dvou nebo více uzavřených obrazců na mapě k témuž parcelnímu číslu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována