czrelační databáze
enrelational database
frbase f de données relationnelle
gerelationale Datenbank e,relationale Datenbasis e
ruреляционная база данныж
skrelačná databáza
cz

relační databáze

báze dat uspořádaná a zpřístupňovaná na základě relací

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována