czpozemkový informační systém
enland information system (LIS)
frsystème m d´information foncier
geLandinformationssystem s
ruземельная информационная система
skpozemkový informačný systém
cz

pozemkový informační systém

1: systém sběru, uchovávání, kontroly, integrace, manipulace, analýzy a zobrazování dat o pozemcích, jejich využití a vlastnictví
2: geografický informační systém pro katastr a mapování využití půdy

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována