czpozemková parcela
enparcel of land, plot (US), land parcel
frparcelle f de terres, parcelle f foncière
geGrundparzelle e
ru
skpozemková parcela
cz

pozemková parcela

parcela, která není evidována v druhu pozemku "zastavěné plochy a nádvoří" (resp. která je evidována v některém druhu pozemku v rámci zemědělské půdy nebo druhu pozemku "vodní plocha" nebo "ostatní plocha")

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována