czověření geometrického plánu
enproof of authentification of survey sketch
frvérification f de plan géométrique
geBeglaubigung e des geometrischen Planes
ru
skoverenie geometrického plánu
cz

ověření geometrického plánu

úkon, kterým osoba oprávněná ověřovat geometrické plány svým podpisem a otiskem razítka potvrzuje, že geometrický plán svými náležitostmi a přesností odpovídá platným předpisům

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována