czměřický operát evidence nemovitostí
ensurvey documentation of the real estate registry
frdocumentation f géométrique d'évidence de bien-fonds
geVermessungsoperat s der Liegenschaftsevidenz
ruгеодезическая документация учета недвижимостей
skmeračský operát evidencie nehnutel'ností
cz

měřický operát evidence nemovitostí

součást operátu evidence nemovitostí; obsahoval pozemkovou mapu, pracovní mapu a evidenční mapu a výsledky zaměřování změn

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována