czjednotná evidence půdy (JEP)
enuniform land registry
frévidence f unitaire de terres
geeinheitliche Bodenevidenz e
ruединый учет земель
skjednotná evidencia pôdy
cz

jednotná evidence půdy (JEP)

soupis a popis pozemků a jejich zobrazení v mapách s vyjádřením užívacích vztahů k nim; poskytovala podklady k jednotnému výkaznictví o půdě; vedla se na základě vládního usnesení č. 192/1956 ze dne 25.1.1956 do 31.3.1964

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována