czidentifikace parcel
enidentification of parcels
fridentification f des parcelles
geFlurstücksidentifikation e, Grundstücksidentifikation e
ruидентификация участков земель
skidentifikácia parciel
cz

identifikace parcel

porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti v operátu katastru nemovitostí se zápisem, popř. zákresem v jiných operátech nebo pravomocných rozhodnutích státních orgánů

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována