czhranice parcely
enboundary of a parcel
frlimite f de parcelle
geFlurstücksgrenze e, Grundstücksgrenze e
ru
skhranica parcely
cz

hranice parcely

hranice zobrazující na mapě obvod pozemku

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále