czhranice pozemku
enboundary of a plot, boundary of a lot
frlimite f de terrain
geGrundstückgrenze e
ruграница земельного участка
skhranica pozemku
cz

hranice pozemku

spojnice lomových bodů na obvodu pozemku

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále