czhranice
enboundary
frlimite f
geGrenze e
ruграница
skhranica, ohraničenie
cz

hranice

1: sada geometrických primitiv s nižší geometrickou dimenzí, která vymezuje rozsah geometrického objektu
2: uzavřený jednorozměrný implicitně nebo explicitně se neprotínající prvek

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P 97 9800 Geografická informace – Slovník (2000)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále