czhrana
enedge
frbord m
geKante e
ruребро
skhrana
cz

hrana

1: jednorozměrné topologické primitivum, které je orientovaným spojením dvou krajních uzlů, jež mohou být totožné
2: v obraze rozhraní mezi dvěma areály rozdílného tónu nebo barvy

POZNÁMKA - geometrickou realizací hrany je křivka

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P 97 9800 Geografická informace – Slovník (2000)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále