czdruh pozemku
ennature of land use
frnature f de culture
geNutzungsart e des Grundstücks
ruтип земельного участка
skdruh pozemku
cz

druh pozemku

rozlišení účelu užívání pozemku stanovené předpisy, např. orná půda, vinice, zahrada, lesní pozemek

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována