czbřehová čára
encoastline
frtrait m de rive
geUferlinie e
ruбереговая линия
skbrehová čiara
cz

břehová čára

1: průsečnice plochy břehu (bočního ohraničení koryta vodního toku) s plochou přilehlého území; určena hladinou vody, která zpravidla stačí protékat korytem vodního toku, aniž se vylévá do přilehlého území
2: čára, sloužící k zobrazení hranice mezi pevninou a střední hladinou moří nebo oceánů

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále