czbonita půdy
ensoil value
frvaleur f du sol m
geBodenbonität e
ruбонитет почвы
skbonita pôdy
cz

bonita půdy

údaj vyjadřující vlastnosti půdy vzhledem k její úrodnosti

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále