czbod
enpoint
frpoint m
gePunkt r
ruпункт, точка
skbod
cz

bod

bezrozměrné geometrické primitivum reprezentující polohu

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována