czbitová mapa
enbitmap
frtopographie m binaire
geBitmap e
ruбиткарта
skbitmapa
cz

bitová mapa

způsob reprezentace obrazů v paměti počítače, kdy každý bod obrazu (pixel) v daném rastru je vyjádřen určitým počtem bitů
POZNÁMKA - černobílý obraz 1 bitem, šestnáctibarevný obraz 4 bity

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována