czatribut
enattribute
frattribut m
geAttribut s
ruатрибут
skatribút
cz

atribut

1: vlastnost popisující geometrickou, topologickou, tematickou nebo jinou charakteristiku entity
2: reprezentace podstatného rysu, jakosti nebo vlastnosti objektu nebo entity
3: kartografická informace, která specifikuje jak je objekt zobrazen a označen na mapě

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována