czvklad práv k nemovitosti do katastru nemovitostí
enentry of legal relations to real estates
frinsertion f de droit vers un bien-fonds dans le cadastre
geEinverleibung e des Eigentumsrechts in das Liegenschaftskataster; Intabulation e der Rechte zu den Liegenschaften in das Liegenschaftskataster
ruвнесение прав на недвижимость до кадастра (недвижимостей)
skvklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností
cz

vklad práv k nemovitosti do katastru nemovitostí

způsob zápisu věcného práva do katastrálních operátů, kterým toto právo vzniká, mění se nebo zaniká

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována