czúdaj pozemkového katastru
eninformation from cadastre of lands
frdonnée f du cadastre foncier
geLiegenschaftskatasterangabe e
ruданное земельного кадастра
skúdaj pozemkového katastra
cz

údaj pozemkového katastru

informace o nemovitosti nebo o držiteli nemovitosti evidované v pozemkovém katastru v rozsahu stanoveném obecně závazným předpisem

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována