czjednoduchá pozemková úprava
enelementary land consolidation
frremembrement m rural simple
geeinfache Flurbereinigung e
ru
skjednoduché pozemkové úpravy
cz

jednoduchá pozemková úprava

pozemková úprava prováděná k vyřešení pouze některých hospodářských potřeb (např. urychlené scelení pozemků, zpřístupnění pozemků) nebo k vyřešení ekologické potřeby v krajině (např. lokální protierozní nebo protipovodňové opatření) nebo pozemková úprava týkající se pouze části katastrálního území, popřípadě pozemková úprava prováděná k upřesnění nebo rekonstrukci přídělů půdy; pro jednoduchou pozemkovou úpravu mohou být upraveny náležitosti návrhu a provádění pozemkových úprav odlišně než stanoví zvláštní právní předpis

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech č. 139/2002 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována