czpolohové určení nemovitosti a katastrálního území
engeoreferencing of real estate and cadastre unit
frdétermination f de position de bien-fonds et de territoire cadastral
gePositionsbestimmung e der Liegenschaft und des Katastergebietes
ruопределение местоположения недвижимости и кадастрого квартала
skpolohové určenie nehnuteľnosti a katastrálneho územia
cz

polohové určení nemovitosti a katastrálního území

určení polohy nemovitosti, popřípadě katastrálního území ve vztahu k ostatním nemovitostem, popřípadě sousedním katastrálním územím

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována