Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
Termíny oboru globální navigační družicový systém (134)
A
aktívna anténa (GNSS)
almanach (GNSS)
almanach družíc (GNSS)
ambiguita (GNSS)
antispoofing (GNSS)
asistované GPS (GNSS)
asociácia NMEA (GNSS)
atómové hodiny (GNSS)
automatická lokalizácia vozidiel (GNSS)
autonómne určovanie polohy (GNSS)
B
blok družíc GPS (GNSS)
blok efemeridových správ (GNSS)
Č
čas do prvého určenia polohy (GNSS)
čas GPS, systémový čas GPS (GNSS)
čas v týždni (GNSS)
časové delenie (GNSS)
číp (GNSS)
číslo týždňa GPS (GNSS)
D
dátum epochy (GNSS)
diferenčná korekcia (GNSS)
diferenčné meranie (GNSS)
diferenčný GPS (GNSS)
dobrý technický stav družice (GNSS)
dvojfrekvenčný prijimač (GNSS)
dvojitá diferencia (GNSS)
E
elevačná maska (GNSS)
epocha (GNSS)
F
fáza nosnej vlny (GNSS)
fázové centrum (GNSS)
fázové meranie (GNSS)
fázový skok (GNSS)
formát RINEX (GNSS)
G
Galileo (GNSS)
globálny navigačný satelitný systém (GNSS) (GNSS)
globálny systém určovania polohy (GNSS)
GLONASS (GNSS)
GNSS aparatúra (GNSS)
Ch
chyba viaccestného šírenia (GNSS)
I
integrita signálov GNSS (GNSS)
ionosféra (GNSS)
ionosférická refrakcia (GNSS)
ionosférické meškanie (GNSS)
J
jednoduchá diferencia (GNSS)
jednofrekvenčný prijímač GNSS (GNSS)
K
kanál štandardnej presnosti (GNSS)
kanál vysokej presnosti (GNSS)
kinematické meranie (GNSS)
klamanie, spoofing (GNSS)
kmitočtové delenie (GNSS)
kód C/A (GNSS)
kód P (GNSS)
kód Y (GNSS)
kódové delenie (GNSS)
kódové meranie (GNSS)
kódové meranie s podporou fázových meraní (GNSS)
kombinácia narrow-lane (GNSS)
kombinácia wide-lane (GNSS)
komerčná služba (GNSS)
komisia RTCM (GNSS)
kontinuálne pracujúca referenčná stanica (GNSS)
kozmický segment (GNSS)
L
L1 (GNSS)
L2 (GNSS)
L5 (GNSS)
lokálny rozširujúci systém, systém LAAS (GNSS)
M
meranie RTK (GNSS)
metóda stop and go (GNSS)
mobilný prijímač (GNSS)
monitorovanie integrity (GNSS)
N
následné spracovanie (GNSS)
navigačná správa (GNSS)
navigačná správa GPS (GNSS)
navigačný signál štandardnej presnosti (GNSS)
navigačný signál vysokej presnosti (GNSS)
nosná frekvencia (GNSS)
O
odhadnutá chyba určenie polohy (GNSS)
odchýlka hodín prijímača (GNSS)
P
parameter geometrickej presnosti (GNSS)
parameter horizontálnej presnosti (GNSS)
parameter presnosti (GNSS)
parameter presnosti času (GNSS)
parameter presnosti polohy (GNSS)
parameter presnosti relatívnej polohy (GNSS)
parameter vertikálnej presnosti (GNSS)
permanentné stanice pre presné určovanie polohy (GNSS)
plný operačný stav (GNSS)
počiatočný operačný stav (GNSS)
pozemná stanica na komunikáciu s družicami, pozemná anténa (GNSS)
pravdepodobná kruhová chyba (GNSS)
pretočenie čísla týždňa GPS (GNSS)
priemerovanie (GNSS)
pseudodružica (GNSS)
pseudonáhodný signál, pseudonáhodný šum (GNSS)
pseudostatické meranie (GNSS)
pseudovzdialenost (GNSS)
pseudovzdialenosť, zdanlivá vzdialenosť (GNSS)
R
rámec (GNSS)
referenčná stanica (GNSS)
relatívne určovanie polohy (GNSS)
režim určovania dvojrozmernej polohy (GNSS)
režim určovania trojrozmernej polohy (GNSS)
riadiaci segment (GNSS)
riešenie ambiguít metódou OTF (On-The-FLY) (GNSS)
rozsiahly rozširujúci systém (GNSS)
rozsiahly systém DGPS (GNSS)
rýchle statické meranie (GNSS)
S
sférická pravdepodobná chyba (GNSS)
Sieť permanentných staníc GNSS Českej republiky (CZEPOS) (GNSS)
služba kritická z hľadiska bezpečnosti (GNSS)
služba presného určovania polohy (GNSS)
služby CZEPOS (GNSS)
správa NANU (GNSS)
statické meranie (GNSS)
studený štart (GNSS)
systém EGNOS (GNSS)
systém NAVSTAR GPS (GNSS)
Š
štandardná polohová služba (GNSS)
T
technický stav družice (GNSS)
technológia GNSS (GNSS)
teplý štart (GNSS)
trojitá diferencia (GNSS)
troposféra (GNSS)
troposférická refrakcia (GNSS)
troposférické meškanie (GNSS)
U
určenie polohy a času bez znalosti ich počiatočného odhadu (GNSS)
užívateľský segment (GNSS)
V
verejne regulovaná služba (GNSS)
viaccestné šírenie (GNSS)
virtuálna referenčná stanica (GNSS)
výberová dostupnosť, selektívna dostupnosť (GNSS)
vyhľadávacia a záchranná služba (GNSS)
Z
základná frekvencia (GNSS)
základná služba (GNSS)
zlý technický stav družice (GNSS)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována