Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | fa | fe | fi | fl | fo | fr | fu | fy
faksimile
faksimile mapy
faktor zmenšení
faktor zvětšení
faldovatění (papíru), vlnění papíru
falešná barva, nepravá barva
Faschingovo zobrazení
Fayeova anomálie, anomálie ve volném vzduchu
fáze nosné vlny
fázové centrum
fázové měření
fázový posun, fáze
fázový skok
federované databáze
fermež
figurální značka
filmová kazeta
filmový negativ
filmový pozitiv
firmware, mikroprogramové vybavení
flexografie
fluorescenční barva
fluoreskující mapa
fólie s rycí vrstvou, rycí fólie
forma georeliéfu
formát
formát atlasu
formát dat, datový formát
formát mapového listu, formát mapy, rozměr mapového listu
formát papíru
formát RINEX
formát složené mapy
formát snímku
formát tiskového stroje
fotografická kopie
fotografická vrstva
fotografické zmenšování
fotografické zvětšování
fotografický film
fotografický materiál
fotografický obraz
fotografický papír
fotografický reprodukční přístroj, fotoreprodukční přístroj
fotografování
fotogrammetr
fotogrammetrická (digitální) pracovní stanice
fotogrammetrická signalizace
fotogrammetrické mapování
fotogrammetrický skener
fotogrammetrie
fotogrammetrie v reálném čase
fotochemie
fotointerpretace
fotolitografie
fotomapa
fotomechanická kopie, fotochemická kopie
fotomechanické kopírování, fotochemické kopírování
fotomechanické tónování terénního reliéfu
fotomechanické vinětování
fotomozaika
fotoplán
fotopolymer
fotoreprodukce
fotosazba
fotosázecí přístroj
fotosázecí stroj
fototeodolit
Fourierova analýza
frekvence skenování
frekvenční křivka, křivka četností
frekvenční pásmo
fundamentální družicový geodetický bod
funkce
funkce mapy
funkční norma
fyzická geografie
fyzická školní mapa, fyzickogeografická školní mapa
fyzickogeografická mapa, fyzická mapa
fyzikální geodézie
fyzikální metoda měření
fyzikální redukce délky
fyzikální výška (H)
fyziografická mapa
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále