Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | dia | did | dif | dig | díl | dis | div
diagram
diagramová mapa, kartodiagram
diagramová metoda
diagramový znak
diapozitiv mapy
diapozitivní maska, pozitivní maska
diazografická kopie
diazografický film
diazografický papír
diazografie
didaktická mapa, vyučovací mapa
diferenciální překreslení, ortogonalizace, ortorektifikace
diferenční GPS
diferenční korekce
diferenční měření
diferenční měřická metoda
difúzní odraz, rozptýlený odraz
digitalizace
digitalizace mapy
digitalizovaná katastrální mapa
digitalizovaná obrazová data
digitální dálkoměr, číslicový dálkoměr
digitální data
digitální dvojče
digitální fotogrammetrie
digitální kamera, digitální komora
digitální kartografický model
digitální kartografie, počítačová kartografie
digitální katastrální mapa
digitální letecká kamera
digitální mapa
digitální mapa veřejné správy (DMVS)
digitální mapování
digitální model povrchu
digitální model reliéfu, digitální model terénu (DMR, DMT)
digitální model území (DMÚ)
digitální nivelační přístroj
digitální obraz
digitální obrazový záznam
digitální technická mapa
Digitální technická mapa kraje
digitální teodolit, elektronický teodolit
digitální tisk
digitální tiskový stroj
digitální topografický model
digitální vyjádření (naměřené veličiny)
digitální výškový model
digitální zpracování obrazových dat
digitizér, tablet
digrese
díl parcely
dílčí doplňky (mapy)
dílčí kartografický (vydavatelský) originál
dílčí kartografický elaborát, dílčí kartografický produkt
dílčí mapový list, dílčí list mapy
dílčí posun, částečný posun
dílčí přetvoření
dílek stupnice
díly mapy
distorze objektivu
distorze obrazu
distribuční funkce
distribuovaná databáze, rozptýlená databáze
divergence laserového paprsku
divis, spojovník
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována