Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | ča | če | čí | čl | čt
čára
čára apsid, apsidální čára
čára normálového řezu
čára odlivu
čára pravoúhlé rovinné sítě
čára terénní kostry, terénní čára
čárkovaná čára
čárová značka
čárový prvek mapy
čáry zeměpisné sítě
čas do prvního určení polohy
čas GLONASS
čas GNSS
čas GPS, systémový čas GPS
čas průchodu hvězdy
čas průchodu planety periheliem
čas v týdnu
časoprostorová doména
časová poloha
časová přesnost
časová souřadnice
časové dělení
časové rozlišení
časové schéma
časový referenční systém
časový souřadnicový systém
část obce
čepová značka
černé těleso, černý zářič
černobílá mapa
černobílá polotónová předloha
černobílý polotónový obraz, černobílý tónový obraz
čerpací stanice
Česká gravimetrická síť (ČGS)
Česká kartografická společnost
Česká komora zeměměřičů
Česká podrobná nivelační síť (ČPNS)
Česká státní nivelační síť (ČSNS)
Česká státní trigonometrická síť (ČSTS)
česká technická norma (CSN)
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)
čip
číselná hodnota veličiny
číselná mapa
číselná metoda
číselná tachymetrie
číselné geodetické údaje
číselné měřítko
číselně určený bod
číselník
číselníkový úchylkoměr
číselný atribut
číselný kód katastrálního území
číselný výpočet výměr
číselný výpočet výměry parcely
číslicový měřicí přístroj, digitální měřicí přístroj
číslo budovy
číslo domovní
číslo evidenční
číslo evidenčního listu
číslo jednotky (bytu a nebytového prostoru)
číslo listu vlastnictví
číslo mapového listu
číslo objektu
číslo orientační
číslo poledníkového pásu
číslo popisné
číslo vydání
číslování parcel
číslování stupnice
čistírna odpadních vod
čistý formát
členitost (terénního) reliéfu
členitý terén
čtení mapy
čtverec souřadnicové sítě
čtvereční sáh
čtvrtlist
čtyřbarevný tisk mapy
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále